Förskoleklass

Språklig och Matematisk medvetenhet

  • Artnr: 985935-0-1

Beskrivning av artikel

Det här materialet är framtaget för förskoleklassen och spänner över både språk och matte. Här lägger vi grunden för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling resp. matematikutveckling.

  • Den språkliga medvetenheten innehåller uppgifter med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
  • Den matematiska medvetenheten innehåller uppgifter med färg, form, mönster, symmetri, begrepp, visuell perception, mängder, antal och problemlösning.
  • Uppgifter för kartläggning inom resp. område ingår. 
  • Ett strukturerat kopieringsmaterial, ca 300 sidor.

Licensstorleken hänger samman med antalet F-klasser på er skola. En större skola betalar något mer än en liten.