IntensivRäkning 2, Add/Sub 11-20

Upprepad räkning med strukturerade räknelistor

  • Artnr: 983955-0-1

Beskrivning av artikel

  • Baseras på räknelistor med tydlig struktur och progression (jfr IntensivLäsning).
  • Används för automatisering av addition och subtraktion 11-20 parallellt.
  • Eleven ser tydliga talmönster och kan arbeta igenom ett tal åt gången på fyra olika svårighetsnivåer.
  • Kopieringsmaterial (pdf), 268 sidor + separat facit

Se provsidor