Lyssna, Skriv och Läs

Läsinlärning för F-1

  • Artnr: 982985-7-4

Beskrivning av artikel

Det här materialet används med fördel i den tidiga läsinlärningen. Här bjuds eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav, med fokus på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud).

  • Långsam progression och små utvecklingssteg
  • Betonar olika vokalklanger och minimala par
  • Tydlig och ren sidlayout
  • Kopieringsmaterial (pdf), 219 sidor, många bilder