Skriva och Förstå 1

Korta Ljudenliga ord - utan konsonantförbindelser

  • Artnr: 983955-7-0

Beskrivning av artikel

Wendick-modellens Skriva och Förstå förutsätter att eleven nu behärskar grafem och fonem. 

Här fortsätter eleven genom att öva på korta ljudenliga ord utan konsonantförbindelser, där vi med små steg i taget ökar svårighetsgraden. Vi börjar med tvåbokstavsord innan vi övergår till ord med tre och fyra bokstäver och ord med ändelser.

Fakta om Skriva och Förstå 1:

  • Har en långsam progression med små utvecklingssteg.
  • Bjuder många och varierade uppgifter med korta, ljudenliga ord - utan konsonantförbindelser. 
  • Har en tydlig och ren sidlayout.
  • Praktiskt kopieringsmaterial (217 sidor) som kan återanvändas från år till år.