Skriva och Förstå 2

Ljudenliga ord - med konsonantförbindelser

  • Artnr: 983955-8-7

Beskrivning av artikel

Wendick-modellens serie Skriva och Förstå förutsätter att eleven nu behärskar grafem och fonem. Om inte, så rekommenderar vi att ni startar med Wendick-modellens "Lyssna, Skriva och Läs" - alternativt "Alfabetisering".

Skriva och Förstå 2 fortsätter eleven att träna med ljudenliga ord, men här jobbar vi utifrån de olika konsonantförbindelserna i det svenska språket.

(Skriva och Förstå del 3, som kommer hösten 2019, kommer att ta upp Dubbelteckningar och Ljudstridigheter.)

Fakta om Skriva och Förstå 2:

  • Jobbar strukturerat med alla konsonantförbindelser i svenska språket.
  • Bjuder många och varierade uppgifter inom varje område.
  • Har en tydlig och ren sidlayout.
  • Praktiskt kopieringsmaterial (ca 230 sidor) som kan återanvändas från år till år.