Kartlägg Språk 1, Uttal språkljud

För kartläggning av uttal med hjälp av bilder

  • Artnr: 982985-2-9

Beskrivning av artikel

Materialet används med fördel för icke läsande elever inom förskolan, särskolan, lågstadiet och för flerspråkiga elever.

Ett strukturerat material med ca 130 bilder för kartläggning av barns/elevers ljudsystem och behärskande av olika språkljud (fonem).

De 130 målorden i testmaterialet representerar 17 olika vokalfonem och 18 konsonantfonem. Konsonantfonemen förekommer såväl initialt, medialt och finalt där så är möjligt.