Språkljud Träning

Uttalsträning med bilder

  • Artnr: 982985-3-6

Beskrivning av artikel

Materialet används för träning vid uttals- och artikulationssvårigheter och bygger på drygt 1.200 bilder som täcker hela det svenska ljudsystemet. Träningen av de olika ljuden sker i en bestämd ordning och på ett strukturerat sätt, och bygger på ca 10 minuters daglig träning.

Träningen föregås av att läraren kartlägger elevens språkljud, och här använder man med fördel Wendick-modellens Språkljud Test.

Varje bild i materialet beskrivs med ett ord. Detta ord skrivs som standard med gemener (t ex fisk), men kan alternativt fås med versaler (t ex FISK).