Se våra Demofilmer och Provsidor!

Här kan du se både provsidor + demofilmer för alla våra material. Notera att det för några material finns ett par olika varianter att välja mellan.

Under rubrikerna Wendick Språk, Matte och Kartläggning hittar du materialen i bokstavsordning.

Wendick Språkmaterial
  

Alfabetisering
För unga och vuxna!
Se Provsidor
Se Demofilm
 
  

Engelska Språkljud

Nyhet 2023!
Engelska Språkljud

med enkel grammatik
Se Provsidor
Se Demofilm

Nyhet 2024!
Engelska Start

med bilder och uttal
Se Provsidor
Se Demofilm

Förskoleklass

Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet
Se Provsidor 
Se Demofilm

IntensivLäsning 1
Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltext)
Se Demofilm

Nyhet HT 2023!
IntensivLäsning 2

Läsprogram för helklass
Se Provsidor
Se Demofilm 

Lyssna-Skriv-Läs 
Läsinlärning F-2
Se Provsidor 
Se Demofilm

Ordförståelse 
Svenska  ord i kategorier
Se Provsidor
Se Demofilm

Skriva och Förstå 1
Korta ljudenliga ord
Se Provsidor
Se Demofilm
 
   

Skriva och Förstå 2
Konsonantförbindelser 
Se Provsidor
Se Demofilm
 
  

Skriva och Förstå 3
Dubbeltecknade och Ljudstridiga ord
Se Provsidor
Se Demofilm

Språkljud Träning - med bilder

Språkljud Träning  
Med bilder
Se Provsidor 
Se Demofilm
 

Språkljud Utveckling
Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltyp)
Se Demofilm

Wendick Mattematerial
  

Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet
Se Provsidor
Se Demofilm

Förståelse 
Bråktal grund
Se Provsidor
Se Demofilm

Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent

Förståelse 
Bråk/Decimal/Procent
Se Provsidor 
Se Demofilm

Förståelse - Multi/Divi

Förståelse: Multiplikation/Division
Se Provsidor
Se Demofilm
   

Geometri 1

Geometri 1 
Längd-Massa-Volym-Tid
 
Se Provsidor 
Se Demofilm

Geometri 2

Geometri 2 
Symmetri-Objekt-Area-Skala
Se Provsidor
Se Demofilm

IntensivRäkning 1 Add/Sub 0-10

IntensivRäkning 1  Add/Sub 0-10 
Se Provsidor 
Se Demofilm
   

IntensivRäkning 2

IntensivRäkning 2  Add/Sub 11-20 
Se Provsidor
Se provsidor Facit 
Se Demofilm

Klockan - med analog tid

Klockan
Med analog tid
Se Provsidor 
Se Demofilm
  

Räkneflyt 1

Räkneflyt 1  Addition/Subtr 1-10
Se Provsidor 
Se Demofilm

   

Räkneflyt 2

Räkneflyt 2  Addition/Subtr 11-20
Se Provsidor
Se Demofilm  

Räkneflyt 3

Räkneflyt 3  Multipl/Division 1-10
Se Provsidor 
Se Demofilm Wendick Matte forts.

  

Taluppfattning 0-5

Taluppfattning
0-5
Se Provsidor
Se Demofilm  

Taluppfattning 6-10

Taluppfattning
6-10
Se Provsidor
Se Demofilm
 
 

Taluppfattning 10-20

Taluppfattning
10-20
Se Provsidor
Se Demofilm
 

TU 0-100 Utan

Taluppfattning 
0-100 Utan övergång
Se Provsidor 
Se Demofilm
  

TU 0-100 Med

Taluppfattning 
0-100 Med övergång
Se Provsidor
Se Demofilm

Taluppfattning 100-500

Taluppfattning
100-500
Se Provsidor
Se Demofilm
 

Taluppfattning 500-1000

Taluppfattning
500-1000
Se Provsidor
Se Film

   

   

Wendick Kartläggning
 

Kartlägg Språk 1  
Uttal språkljud (bilder)
Se Provsidor
Se Demofilm
 

Kartlägg Språk 2

Kartlägg Språk 2 
Stavningsutveckling 
Se Provsidor 
Se Demofilm
 

Kartlägg Matte 1

Kartlägg Matte 1 
Add/Sub 1-10
Se Provsidor
Se Demofilm

Kartlägg Matte 2

Kartlägg Matte 2
Add/Sub 11-20
Se Provsidor
Se Demofilm

  

Kartlägg Matte 3

Kartlägg Matte 3
Multi/Divi 1-10
Se Provsidor
Se Demofilm

  

Kartlägg Matte 4

Kartlägg Matte 4
Bråktal, Decimaler, Procent 
Se Provsidor
Se Demofilm

Kartlägg Matte 5

Kartlägg Matte 5
Geometri
Se Provsidor
Se Demofilm

   

Tillagd i varukorgen