Se våra Demofilmer och Provsidor!

Här kan du se både provsidor + demofilmer för alla våra material. Notera att det för några material finns ett par olika varianter att välja mellan.

Under rubrikerna Wendick Språk, Matte och Kartläggning hittar du materialen i bokstavsordning.

Wendick Språkmaterial
  

Alfabetisering
För unga och vuxna!
Se Provsidor
Se Demofilm
 
  

Engelska Språkljud

Nyhet!
Engelska Språkljud
med enkel grammatik
Se Provsidor
Se Demofilm

Förskoleklass

Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet
Se Provsidor 
Se Demofilm

IntensivLäsning 1
Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltext)
Se Demofilm

Nyhet!
IntensivLäsning 2 -
Läsprogram för helklass
Se Provsidor
Se Demofilm 

Lyssna-Skriv-Läs 
Läsinlärning F-1
Se Provsidor 
Se Demofilm

Ordförståelse 
Svenska  ord i kategorier
Se Provsidor
Se Demofilm

Skriva och Förstå 1
Korta ljudenliga ord
Se Provsidor
Se Demofilm
 
   

Skriva och Förstå 2
Konsonantförbindelser 
Se Provsidor
Se Demofilm
 
  

Skriva och Förstå 3
Dubbeltecknade och Ljudstridiga ord
Se Provsidor
Se Demofilm

Språkljud Träning - med bilder

Språkljud Träning  
Med bilder
Se Provsidor 
Se Demofilm
 
 

Språkljud Utveckling
Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltyp)
Se Demofilm

Wendick Mattematerial
  

Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet
Se Provsidor
Se Demofilm

Förståelse 
Bråktal grund
Se Provsidor
Se Demofilm

Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent

Förståelse 
Bråk/Decimal/Procent
Se Provsidor 
Se Demofilm

Förståelse - Multi/Divi

Förståelse: Multiplikation/Division
Se Provsidor
Se Demofilm
   

Geometri 1

Geometri 1 
Längd-Massa-Volym-Tid
 
Se Provsidor 
Se Demofilm

Geometri 2

Geometri 2 
Symmetri-Objekt-Area-Skala
Se Provsidor
Se Demofilm

IntensivRäkning 1 Add/Sub 0-10

IntensivRäkning 1  Add/Sub 0-10 
Se Provsidor 
Se Demofilm
   

IntensivRäkning 2

IntensivRäkning 2  Add/Sub 11-20 
Se Provsidor
Se provsidor Facit 
Se Demofilm

Klockan - med analog tid

Klockan
Med analog tid
Se Provsidor 
Se Demofilm
  

Räkneflyt 1

Räkneflyt 1  Addition/Subtr 1-10
Se Provsidor 
Se Demofilm

   

Räkneflyt 2

Räkneflyt 2  Addition/Subtr 11-20
Se Provsidor
Se Demofilm  

Räkneflyt 3

Räkneflyt 3  Multipl/Division 1-10
Se Provsidor 
Se Demofilm Wendick Matte forts.

  

Taluppfattning 0-5

Taluppfattning
0-5
Se Provsidor
Se Demofilm  

Taluppfattning 6-10

Taluppfattning
6-10
Se Provsidor
Se Demofilm
 
 

Taluppfattning 10-20

Taluppfattning
10-20
Se Provsidor
Se Demofilm
 

TU 0-100 Utan

Taluppfattning 
0-100 Utan övergång
Se Provsidor 
Se Demofilm
  

TU 0-100 Med

Taluppfattning 
0-100 Med övergång
Se Provsidor
Se Demofilm

Taluppfattning 100-500

Taluppfattning
100-500
Se Provsidor
Se Demofilm
 

Taluppfattning 500-1000

Taluppfattning
500-1000
Se Provsidor
Se Film

   

   

Wendick Kartläggning
 

Kartlägg Språk 1  
Uttal språkljud (bilder)
Se Provsidor
Se Demofilm
 

Kartlägg Språk 2

Kartlägg Språk 2 
Stavningsutveckling 
Se Provsidor 
Se Demofilm
 

Kartlägg Matte 1

Kartlägg Matte 1 
Add/Sub 1-10
Se Provsidor
Se Demofilm

Kartlägg Matte 2

Kartlägg Matte 2
Add/Sub 11-20
Se Provsidor
Se Demofilm

  

Kartlägg Matte 3

Kartlägg Matte 3
Multi/Divi 1-10
Se Provsidor
Se Demofilm

  

Kartlägg Matte 4

Kartlägg Matte 4
Bråktal, Decimaler, Procent 
Se Provsidor
Se Demofilm

Kartlägg Matte 5

Kartlägg Matte 5
Geometri
Se Provsidor
Se Demofilm

   

Tillagd i varukorgen