Här finns alla Provsidor!

Här kan du se provsidor för alla våra material. Notera att det på vissa material finns ett par olika varianter att välja mellan.

Under rubrikerna Språk, Matte och Kartläggning hittar du materialen i bokstavsordning.

Wendick Språkmaterial

Alfabetisering
För unga och vuxna!

Se Provsidor


Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet

Se Provsidor

IntensivLäsning

Se Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltypsnitt)

Lyssna-Skriv-Läs 
Läsinlärning F-3

Se Provsidor


Ordförståelse 
Svenska  ord i kategorier

Se Provsidor

Skriva och Förstå 1
Korta ljudenliga ord

Se Provsidor

Skriva och Förstå 2
Konsonantförbindelser 

Se Provsidor

Skriva och Förstå 3
Dubbeltecknade och Ljudstridiga ord

Se Provsidor

Språkljud Träning - med bilder

Språkljud Träning  
Med bilder

Se Provsidor 

Språkljud Utveckling

Se Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltypsnitt)

Wendick Mattematerial


Förskoleklass 
Språklig+Matematisk medvetenhet

Se Provsidor

Förståelse 
Bråktal grund

Se Provsidor

Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent

Förståelse 
Bråk/Decimaler/Procent

Se Provsidor!

Förståelse - Multi/Divi

Förståelse: Multiplikation/Division

Se Provsidor

Geometri 1

Geometri 1 
Längd-Massa-Volym-Tid
 

Se Provsidor

Geometri 2

Geometri 2 
Symmetri-Objekt-Area-Skala

Se Provsidor

IntensivRäkning 1 Add/Sub 0-10

IntensivRäkning 1  Add/Sub 0-10 

Se Provsidor 

IntensivRäkning 2

IntensivRäkning 2  Add/Sub 11-20 

Se Provsidor
Se provsidor Facit 

Klockan - med analog tid

Klockan
Med analog tid

Se Provsidor

Räkneflyt 1

Räkneflyt 1  Addition/Subtr 1-10

Se Provsidor

Räkneflyt 2

Räkneflyt 2  Addition/Subtr 11-20

Se Provsidor

Räkneflyt 3

Räkneflyt 3  Multipl/Division 1-10

Se Provsidor Taluppfattning 0-5


Taluppfattning
0-5

Se Provsidor

Taluppfattning 6-10


Taluppfattning
6-10

Se Provsidor

Taluppfattning 10-20


Taluppfattning
10-20

Se Provsidor

TU 0-100 Utan

Taluppfattning
0-100
Utan övergångar

Se Provsidor 

TU 0-100 Med


Taluppfattning
0-100
Med övergångar

Se Provsidor

Taluppfattning 100-500


Taluppfattning
100-500

Se Provsidor

Taluppfattning 500-1000


Taluppfattning
500-1000

Se Provsidor

Wendick Kartläggning


Kartlägg Språk 1
 
 
Uttal språkljud (bilder)

Se Provsidor

Kartlägg Språk 2


Kartlägg Språk 2 

Stavningsutveckling

Se Provsidor

Kartlägg Matte 1


Kartlägg Matte 1 
Add/Sub 1-10

Se Provsidor

Kartlägg Matte 2

Kartlägg Matte 2
Add/Sub 11-20

Se Provsidor

Kartlägg Matte 3

Kartlägg Matte 3
Multi/Divi 1-10

Se Provsidor

Kartlägg Matte 4


Kartlägg Matte 4
Bråktal, Decimaler, Procent 
Se Provsidor

Kartlägg Matte 5


Kartlägg Matte 5

Geometri
Se Provsidor