Beställ & Boka här!


Snabbval Wendick-kurser

- Välj stad och klicka. 
- Sedan väljer du Visa. 
- Här hittar du olika kursalternativ, kostnad, kursinnehåll mm.
Obs! Se resp kursort ang ev. Boka-Tidigt-rabatt!

 

Wendick-modellen Språk, A-Ö

Wendick-modellen Matte, A-Ö

Gör så här!
- Välj aktuellt material ovan och klicka.
- Här hittar du olika alternativ, licenser, priser mm. 

Under fliken Provsidor hittar du provsidor för samtliga material. 

Välj rätt licens för materialen

 • Materialen säljs med användarlicens för angiven skola.
 • Licensen är en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicens ger alla pedagoger på angiven skola rätt till kopiering av materialet för angiven skolas behov.
 • Kostnaden för en Skollicens baseras på skolans storlek (= antalet elever): Ju större skola desto fler användare.
 • Skollicens 200 gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 400 gäller för en skola med högst 400 elever, osv.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans av beställning sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot faktura inom 30 dagar.
 • Kommuner/skolor/företag ombeds acceptera e-faktura. Privatkunder faktureras via e-post.
 • Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.

 

Utbildningar Wendick-modellen

Material: Wendick-modellen Språk

Material: Wendick-modellen Matte

Uppdateringar för dig som har ett äldre Mattematerial