Hitta Snabbsök + Info här!


Nya Wendick-kurser i höst! 

Vi blickar nu framåt och lägger ut höstens kursdatum. Inom kort kommer här även info om webbaserade kurser/föreläsningar.

För priser och mer info:
- Klicka på bilden för aktuell kursort.
- Välj sedan Kursalternativ för att se kostnad, kursinnehåll mm.
- Boka med Boka-Tidigt-rabatt.
- Välj att gå halvdag eller heldag.

Mer info om våra kurser!

Wendick-modellen Språk

Wendick-modellen Matte

Gör så här!

- Välj aktuellt material ovan och klicka.
- Här hittar du olika alternativ, licenser, priser mm. 

Under fliken Provsidor hittar du provsidor för samtliga material. 

Välj rätt licens för materialen

 • Resp. material säljs med en användarlicens för angiven skola.
 • Kostnaden för ett material baseras på skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Licensstorleken avser alltså inte antalet användare, utan är ett jämförelsetal mellan olika skolor.
 • Skollicens 200 gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 300 gäller för en skola med högst 300 elever, osv.
 • Kostnaden för materialet "Förskoleklass" baseras dock på antalet F-klasser på skolan.
 • Några specialmaterial (som RäkneTest och olika Uppdateringar) har ett fast pris oavsett storlek.
 • Licensen är alltid en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicensen ger alla pedagoger på angiven skola användningsrätt till ett visst material för denna skolas behov.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Dröjsmålsränta och påminnelseavg. utgår vid sen betalning.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.

Boka kurser och beställ material nedan!

Aktuella Wendick-kurser och utbildningar

Material: Wendick-modellen Språk

Del 1 - Förståelse

Del 2 - Automatisering

Material: Wendick-modellen Matte

Del 1 - Förståelse

Del 2 - Automatisering

Uppdateringar - för dig som har ett äldre Mattematerial!