Nyheter


Nu Wendick-kurser 2019!

Kurs Jkpg

Klicka för Bokning
Klicka för Mer info!

Mejla oss eller ring om du har frågor!

I höst besöker vi också:

Mässbild

27-28/9 Lärvux-konferensen i Örebro
10/10 Höstmötet i Skellefteå
19-20/10 Dysleximässan i Karlstad

Mer info finns här!

NYHET!

Våra nyaste material

Höstens stora nyheter är Förståelse: Bråktal grund, och fortsättningen Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent. Områden som för många elever är besvärliga. 

NYHET!

Alfabetisering är en annan efterfrågad nyhet, med fokus på läsinlärning för lite äldre elever och vuxna. 

Se Provsidor för mer info!

Uppdatera till ny version!

För flera av våra material kan du beställa uppdateringar från äldre versioner  för bara 300 kr/material exkl moms.

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!

Räkneflyt 2

Så mycket bättre!

Våra tre Räkneflyt-material har just uppdaterats, och fått beröm för bl a  den nya, tydliga layouten. 

 • Nu med Skoltypsnitt. 
 • Uppgifterna har fått ett layoutmässigt lyft och ökad tydlighet. 
 • Uppdatering av hänvisningar till digitala program för färdighetsträning. 
 • Revidering av texter i Metod och Hjälpmedel. 

PS! Även Intensivläsning och Språkljud Utveckling har nu uppdaterats!

Se gärna våra nya Provsidor!

Alltfler skolor väljer nu Wendick-modellen!

Det finns goda skäl att titta närmare på Wendick-modellens strukturerade träningsmaterial. Med uppmärksammade material som IntensivLäsning, Språkljud, Taluppfattning, Räkneflyt och IntensivRäkning

Några kännetecken för Wendick-modellen: 

 • Förankrad i aktuell forskning
 • Ger mätbara resultat
 • Långsam progression med små utvecklingssteg
 • Tydlig layout
 • Visuell återkoppling för ökad motivation 
 • Bra kartläggningsstöd
 • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-fil)
 • Inget kurskrav.

Mer än 1.250 skolor använder idag Wendick-modellen!

Nu med 25 strukturerade material för kartläggning och träning av baskunskaper i matte och svenska.

Kostnadsfritt att ladda ned:

Överskådliga Excel-scheman! 

Följ dina elevers utveckling - både vid lästräning och vid automatisering av tal och tabeller. Du kan här kostnadsfritt ladda ned våra överskådliga Excel-scheman. 

>IntensivLäsning

>Räkneflyt 

>IntensivRäkning 0-10

>IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen! 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens nya tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens material.

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder