Köpvillkor

Om licenserna

 • Resp. material säljs med en användarlicens för angiven skola, s k Skollicens.
 • Licensen är en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicensen ger alla pedagoger på angiven skola användningsrätt till ett visst material för denna skolas behov.
 • Kostnaden för ett material baseras normalt på skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Skollicens 200 gäller t ex för en skola med högst 200 elever, Skollicens 300 gäller för en skola med högst 300 elever, osv.
 • Licens för materialet Förskoleklass baseras på antalet F-klasser på en skola.
 • RäkneTest-materialen har fastpris (oavsett skolstorlek) liksom Uppdateringar av äldre material.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.