Köpvillkor

Om licenserna

 • Resp. material säljs med en användarlicens för angiven skola.
 • Licensen är en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicensen ger alla pedagoger på angiven skola användningsrätt till ett visst material för denna skolas behov.
 • Kostnaden för ett material baseras på skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Skollicens 200 gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 400 gäller för en skola med högst 400 elever, osv.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.