Köpvillkor

Om licenserna

 • Licensen är en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicens ger alla pedagoger på angiven skola rätt till kopiering och användning av materialet för denna skolas behov.
 • Kostnaden för en Skollicens styrs av skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Skollicens 200 elever gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 400 gäller för en skola med högst 400 elever, osv.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans av beställning sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Betalning sker mot faktura inom 30 dagar.
 • Kommuner/skolor/företag ombeds acceptera e-faktura. Privatkunder faktureras via e-post.
 • Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.