Se kortfilmer om Wendick-modellen!

Filmer med övergripande information

Översikt av Wendick-modellen (8 min) 
Wendick-modellens signum (12 min) 
Kort om Forskning (8 min)

Ovanstående kortfilmer är tillgängliga kostnadsfritt. Klicka på önskad film!

Filmbild

 
Filmer om läromedel i 
Wendick Språk

Här hittar du kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Språk-materialen. 

Våra material för Kartläggning

Film Kartlägg Språk 1 - Uttal av språkljuden (10 min) 
Film Kartlägg Språk 2 - Stavningsutveckling (9 min)

Våra material för Förståelse

Film Alfabetisering - För unga och vuxna (10 min)
Film Förskoleklass - Språklig och matematisk medvetenhet (13 min)
Film Lyssna, Skriv, Läs - Läsinlärning för F-1 (8,5 min)
Film Ordförståelse - Ord i kategorier (11 min) 

Film Skriva och Förstå 1 - Korta, ljudenliga ord (6 min)
Film Skriva och Förstå 2 - Konsonantförbindelser (5,5 min)
Film Skriva och Förstå 3 - Dubbeltecknade och ljudstridiga ord (9,5 min)

Våra material för Automatisering

Film IntensivLäsning - med läslistor och texter (15,5 min)
Film Språkljud Träning - med bilder (12 min) 
Film Språkljud Utveckling - med ordlistor (14,5 min)

Introrabatt på våra digitala Kurspaket!


Både Kurspaket Matte och Kurspaket Språk hann precis bli klara innan vårterminens slut. Många hann därför inte med i svängarna att boka och planera in sina kurser.

Vi har därför förlängt vårt Introduktionserbjudande på 595 kr/person och kurs och rabatten gäller nu t o m 30/9 2021. 
>>Läs mer och boka här!


Filmbild Matte


Filmer om läromedel i Wendick Matte

Här finns våra kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Matte-materialen. 

Denna del är under uppbyggnad och filmerna läggs ut fortlöpande under våren 2021. Filmerna som visas i guldgult nedan är tillgängliga nu!

Våra material för Kartläggning 
Här kommer inom kort länkar till fler filmer.

Våra material för Förståelse 
Film Förskoleklass - Språklig och Matematiska medvetenhet (13 min)
Film Taluppfattning 0-5 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)
Film Taluppfattning 6-10 - Systematisk genomgång tal för tal (17 min)
Film Taluppfattning 10-20 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Utan tiotalsövergångar (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Med tiotalsövergångar (23 min)
Film Taluppfattning 100-500 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
Film Taluppfattning 500-1000 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
 
Här kommer inom kort länkar till fler filmer.

Våra material för Automatisering  
Film Räkneflyt 1 - Addition och Subtraktion 1-10 (14 min)
Film Räkneflyt 2 - Addition och Subtraktion 11-20 (12 min)
Film Räkneflyt 3 - Multiplikation och Subtraktion 1-10 (11 min)
Här kommer inom kort länkar till fler filmer.