Kommande kurser, föreläsningar och läromedelsmässor!

Kurs 1

Wendick-kurser 2021 

Om du fick bestämma! 
- Digital eller fysisk kurs? 
- Var vill du/ni helst att vi har nästa fysiska kurs? 
- Matte, Språk eller båda?
- Hur många avser intresseanmälan?
- Mejla intresse här (ej bindande).

Missa inte tåget!

Gör intresseanmälan nu!

Du kan kontakta oss här. 

Ny info om kommande Wendick-kurser

Fysiska kurser

På grund av Corona-läget har vi tills vidare ställt in alla fysiska kurser. Just nu är det svårt att bedöma när dessa kan komma igång igen.

Digitala kursalternativ

Arbetet med ett digitalt kursupplägg är påbörjat men inspelningsarbetet fick hastigt avbrytas när smittspridningen tog ny fart och hårdare restriktioner infördes. Planerna har därför flyttats framåt i tiden och arbetet återupptas så snart läget medger detta.

Kursupplägget kommer att innehålla en lite mer omfattande basdel med en grundläggande presentation av Wendick-modellen, medan andra delar handlar om de olika materialen och hur man kan jobba med dem. Tanken är här att man grundlägger med basdelen och sedan plockar ihop de kursdelar och material som är mest relevanta. Man kan sedan återkomma och fortsätta med fler kursdelar.

Vi återkommer med mer info om kurserna via vårt nyhetsbrev och här på hemsidan. Gör gärna en intresseanmälan så missar du ingen info!


Kurs Matte:

Grundläggande matte som ger resultat!

Kursinnehåll i Wendick Matte:
- Vad säger forskningen?
- Om Wendick-modellen
- Metod, material och innehåll
- Olika verktyg 
- Hur man kan jobba på organisations-, grupp- och individnivå 
- Erfarenheter och resultat
- Utrymme för frågor
Kurstid: 3,25h

Kurs Språk:

Hur man jobbar framgångsrikt med läsinlärning och läsutveckling.

Kursinnehåll i Wendick Språk:
- Vad säger forskningen?
- Om Wendick-modellen
- Metod, material och innehåll
- Olika verktyg
- Hur man kan jobba på organisations-, grupp- och individnivå 
- Erfarenheter och resultat
- Utrymme för frågor
Kurstid: 4,0h

Kurs Jkpg 2

Avslutade kurser 2019-2020

  • Karlstad 21/10 2020
  • Stockholm 19/10 Corona
  • Malmö 12/10 2020
  • Göteborg 8/10 2020
  • Göteborg 21/9 2020
  • Sundsvall 11/5 Corona
  • Göteborg 27/4 Corona
  • Karlstad 30/3 Corona
  • Malmö 23/3 2020
  • Stockholm 9/3 2020
  • Malmö 22/10 2019
  • Stockholm 14/10 2019
  • Jönköping 9/10 2019
  • Linköping 7/10 2019
  • Luleå 19/8 2019
  • Stockholm 2/5 2019
  • Kristianstad 29/4 2019 
  • Västerås 1/4 2019
  • Göteborg 25/3 2019
  • Växjö 18/3 2019 
  • Stockholm 11/3 2019
  • Lerum 8/3 2019

Vår egen Läromedelsmässa!

De sedvanliga Läromedelsmässorna är ju inställda, men under  fliken Provsidor hittar du alla våra Wendick-material utställda. Här kan du bläddra och skapa dig en bra uppfattning om innehåll och upplägg. 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Mässa GW 4
Mässa CW1