Inbjudan till digitala Wendick-kurser i matte och svenska!

Introfilm med Gunnel Wendick

Klicka här för att se en kort film (2 min) om bakgrunden till våra kurser.

_____________________

Boka vår digitala Språkkurs!

Filmbild

Wendick-kurs Språk är en digital kurs som baseras på föreläsningar + tillhörande powerpoint-bilder. 
Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som utvecklat samtliga Wendick-modellens språkmaterial.
Innehållet är uppdelat i två olika block: Kurspaket Intensivläs och kurspaket Språkljud.
Kurskostnad Språk: 695 kr/deltagare

Om Kurspaket Intensivläs
Detta digitala kurspaket innehåller en kort introduktion + 6 st övergripande filmer på 8-42 min vardera. 

Intro: Bakgrund av Gunnel Wendick  (2 min)
Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min)
Del 2: Wendick-modellens Signum (12 min)
Del 3: Forskning och bakgrund (27 min)
Del 4: Material Intensivläsning (15 min)
Del 5: Metod individnivå (42 min)
Del 6: Metod gruppnivå, Uppsatser mm (35 min)

Total visningstid: 2 tim 21 min

Kurspaket Intensivläs har fokus på metoden för Intensivläsning, de olika lässtrategierna och hur man jobbar på individ- och gruppnivå. Det rymmer också en redovisning av aktuell forskning, olika studier om IntensivLäsning och beprövad erfarenhet. 

Om Kurspaket Språkljud
Ett digitalt kurspaket med 5 st filmer på 8-47 min vardera.

Intro: Bakgrund med Gunnel Wendick (2 min = samma film som i Kurspaket Intensivläs)
Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min = samma som i Kurspaket Intensivläs)
Del 2: Bakgrund Kartlägg Språk 2 (33 min)
Del 3: Material Språkljud Träning (13 min)
Del 4: Material Språkljud Utveckling (23 min)
Del 5: Metoder Utveckling/Träning (47 min)

Visningstid: 2 tim 6 min

Kurspaket Språkljud lägger fokus på de olika språkljudsmaterialen och hur man jobbar med dem. (Info för dig som har ett äldre material: Kartlägg Språk 1 hette tidigare Språkljud Test.)

NU! Alfabetisering som extra bonusfilm
Vi har temporärt utökat Språkkursen med en extra film:

Alfabetisering - läsinlärning för unga och vuxna 
Visningstid: 45 min
_________________

Missa inte våra demofilmer!
Som en del av kursen föreslår vi att du också tar del av våra korta demofilmer, där Gunnel Wendick gör en kort presentation av innehåll och upplägg i resp. Wendick-material.

Obs! Dessa demofilmer finns tillgängliga även efter kursveckan, och du hittar dem kostnadsfritt under flikarna Provsidor och Filmer. __________________

Fortbilda hela arbetslaget i läsinlärning och läsutveckling!

Ta hjälp av våra digitala kurspaket med specialpedagog Gunnel Wendick som föreläsare. Här fördjupar ni bl a kunskaperna i HUR man jobbar konkret med Läsinlärning och Läsutveckling.

Bra för hela arbetslaget - och med möjlighet till flexibla upplägg, där ni kan processa kunskapen över tid, genom att t ex dela upp kursen i lagom portioner under terminen. Kontakta oss så hjälper vi gärna till!
______________________

Tack för kursen...

Jag har arbetat med Intensivläsning under många år, på mitt sätt. Detta var precis den kurs jag behövde för att kunna jobba fullt ut med materialet som redan finns på vår skola.
Ett gediget och strukturerat material som gör skillnad för våra elever, oavsett bakgrund, som har det lite knackigt med sin läsning. Tack!

Lisbeth L, speciallärare
______________________________

Jag tycker att det var en mycket bra föreläsning, otroligt tydlig och inspirerande. Kursen resulterade i att vi beställde tre nya material, som jag precis har börjat använda.

Malin L, lärare
______________________________

"Filmerna har varit givande och väldigt bra och de har gett mig en djupare förståelse för hur jag ska arbeta med materialet. Jag är mycket nöjd med hela paketet, inkl extrafilmen om Alfabetisering.

Det jag inte har blivit riktigt klar över är när jag eller pedagogerna ska avsluta träningen? Jag tänker att scenariot är att träningen går framåt men hur vet jag när den ska upphöra? Jag undrar även om läshastigheten. Hur vet jag när den är fungerande? Eller hur ska jag tänka när det gäller elevens läshastighet?"

Anna W, specialpedagog
______________________________

"Filmerna var informationsrika och tydliga, och bra med många olika hänvisningar till forskning samt fortsatt läsning inom ämnet."

Emanuela S, förstelärare
_____________________________

"Det var en gedigen kurs och jag har delvis lärt mig ny kunskap och delvis blivit påmind om sådant som jag lärt för länge sedan. Kursen är bra strukturerad och det är bra med olika filmer – en del kortare och del längre, även om det ibland känns som om det blir lite repetition av vissa delar. Jag är också tacksam att det finns åhörarkopior att notera sina tankar på."

Johanna W, specialpedagog
____________________________

Nyhet: Wendick Matte analyserat i EU-projekt

Filmbild Matte

Örebro Universitet har i ett EU-projekt tillsammans med tre andra universitet i Europa arbetat fram kriterier för att analysera vilka material i matematik som fungerar inkluderande.

I den svenska delen analyseras Wendick Matte och används som exempel på ett inkluderande matematikmaterial:

Film 1: Kriterierna + Analys (ca 6 min)
Film 2: I klassrummet (ca 6 min)
Filmerna ingår även i kursen (se nedan).

Och här redovisas hela projektet: https://en.itm-europe.org/ 
_____________________

Boka vår digitala Mattekurs!

I Kurspaket Matte utgår vi från forskning och beprövad erfarenhet om vikten av taluppfattning och automatisering av räkning.

Konkret går vi sedan igenom hur man kan jobba med förståelse och räkneflyt för att ge eleverna en stabil grund i ett ämne som många uppfattar som svårt. Vi tittar även på kartläggning av baskunskaperna i matematik - plus att vi tar upp Wendick Matte som ett inkluderande läromedel!

Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som varit med om att ta fram alla mattematerialen i Wendick-modellen.
Kurskostnad Matte: just nu 595 kr/deltagare.

Om Kurspaket Matte
Detta digitala grundpaket innehåller 6 st övergripande filmer på 8-53 min vardera. 

Intro: Bakgrund med Gunnel Wendick 2 min
Del 1 Översikt Wendick-modellen 8 min 
Del 2 Signum Wendick-modellen 12 min 
Del 3 Bakgrund till matematikmaterialen 28 min 
Del 4 Metod 1 Automatiserad räkning 53 min 
Del 5 Kartläggning 48 min 
Del 6 Metod 2 Automatiserad räkning 43 min

Total visningstid: 3 tim 14 min

Om inkluderande läromedel
I kursen länkar vi också till 2 st externa kortfilmer (se ovan) från ett EU-projekt om inkluderande läromedel i matematik. Wendick Matte analyseras där utifrån 6 olika kriterier:

- Grundtanke och struktur
- Nivåanpassning på individnivå
- Anpassningsförmåga till lärmiljö
- Följer och utvärderar lärandet
- Återkoppling och fortsatt arbete
- Utvecklar strategier för lärande
__________________

Missa inte våra demofilmer!
Som en del av kursen rekommenderar vi att du också tar del av våra korta demofilmer, där Gunnel Wendick gör en kort presentation av innehåll och upplägg i resp. Wendick-material.

Obs! Dessa demofilmer finns tillgängliga även efter kursveckan, och du hittar dem kostnadsfritt både under flikarna Provsidor och Filmer.

________________________

Allmän kursinfo
- Du kan boka nu och gå kursen valfri vecka under läsåret.
- Filmerna som ingår i våra kurspaket har du tillgång till under en begränsad tid.
- Du väljer själv vilken vecka som länkar + lösen ska gälla (t ex v. 35).
- Kursdokumentation ingår. 
- Efter kursen har du också möjlighet att ställa frågor till kursledaren via mejl.
- De gratis kortfilmer som presenterar enskilda Språk- och Mattematerial har du tillgång till även efter kursen.
________________________

Gör kursanmälan nu! 
Anmäl dig här - eller ring/mejla oss!
________________________

Article added to cart