Inbjudan till digitala Wendick-kurser och vår egen "Läromedelsmässa"!

Filmbild

Boka en digital Språkkurs!

Wendick-kurs Språk är en digital kurs som vi delat upp i två olika block: Kurspaket Intensivläs och kurspaket Språkljud.
Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som utvecklat samtliga Wendick-modellens språkmaterial.

Just nu: Alfabetisering som extra bonus
Vi har tillfälligt utökat Språkkursen med en helt ny extra film: Alfabetisering - läsinlärning för unga och vuxna. Visningstid: 45 min.

Innehåll i Kurspaket Intensivläs
Detta digitala kurspaket innehåller 6 st övergripande filmer på 8-42 min vardera. 

Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min)
Del 2: Wendick-modellens Signum (12 min)
Del 3: Forskning och bakgrund (27 min)
Del 4: Material Intensivläsning (15 min)
Del 5: Metod individnivå (42 min)
Del 6: Metod gruppnivå, Uppsatser mm (35 min)

Total visningstid: 2 tim 19 min

Kurspaket Intensivläs har fokus på metoden för Intensivläsning, de olika lässtrategierna och hur man jobbar på individ- och gruppnivå. Det rymmer också en redovisning av aktuell forskning, olika studier om IntensivLäsning och beprövad erfarenhet. 

Innehåll i Kurspaket Språkljud
Ett digitalt kurspaket med 5 st filmer på 8-47 min vardera.

Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min - samma innehåll som i Kurspaket Intensivläs)
Del 2: Bakgrund Kartlägg Språk 2 (33 min)
Del 3: Material Språkljud Träning (13 min)
Del 4: Material Språkljud Utveckling (23 min)
Del 5: Metoder Utveckling/Träning (47 min)

Total visningstid: 2 tim 4 min

Kurspaket Språkljud lägger fokus på de olika språkljudsmaterialen och hur man jobbar med dem. (Info för dig som har ett äldre material: Kartlägg Språk 1 hette tidigare Språkljud Test.)


Gör kursanmälan nu! 
Du kan anmäla dig här. 


Fortbilda hela arbetslaget i läsinlärning och läsutveckling!

Ta hjälp av våra digitala kurspaket med specialpedagog Gunnel Wendick som föreläsare. Här fördjupar ni bl a kunskaperna i HUR man jobbar konkret med Läsinlärning och Läsutveckling.

Bra för hela arbetslaget - och med möjlighet till flexibla upplägg, där ni kan processa kunskapen över tid, genom att t ex dela upp kursen i lagom portioner under HT 21. Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

PS. Vi har även Mattekurser om HUR man jobbar konkret med Förståelsen och Automatiseringen av tal, räknesätt mm.


Tack för en lärorik kurs...

"Hejsan!

Har just slutfört min digitala kurs som handlar om er metod och ert material. Det var en gedigen kurs och jag har delvis lärt mig ny kunskap och delvis blivit påmind om sådant som jag lärt för länge sedan. Kursen är bra strukturerad och det är bra med olika filmer – en del kortare och del längre, även om det ibland känns som om det blir lite repetition av vissa delar. Nu är ju repetition bra även för vuxna så jag beklagar mig absolut inte :). Strukturen är tydlig och jag är tacksam att det finns åhörarkopior att notera tankar på. Vissa delar av er material finns redan på skolan där jag arbetar men jag ska verkligen be om att få köpa in ”Språkljud träning”. Det materialet känns fantastiskt bra och klockrent till elever med svenska som andraspråk m.fl.

Summa summarum – tack för en lärorik kurs och jag ser verkligen fram emot att få ta del av matematikdelen som förhoppningsvis blir av till hösten."

Johanna W, specialpedagog


Ang våra fysiska kurser

På grund av Corona-läget har vi under hösten 2021 ställt in våra fysiska kurser. Vi hänvisar i stället till våra nyutvecklade digitala kurser. 

Kurs Jkpg 2 Nu kan vi erbjuda bra digitala alternativ till de fysiska kurserna.
Filmbild Matte

Nu även digital Mattekurs!

Kurspaket Matte ger en bakgrund utifrån forskning och erfarenhet men också HUR man jobbar konkret med Förståelsen och Automatiseringen av tal, räknesätt mm. 
Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som varit med om att ta fram alla mattematerialen i Wendick-modellen. 

Innehåll i Kurspaket Matte
Detta digitala kurspaket innehåller 6 st övergripande filmer på 8-53 min vardera. 

Del 1 Översikt Wendick-modellen 8 min 
Del 2 Signum Wendick-modellen 12 min 
Del 3 Bakgrund till matematikmaterialen 28 min 
Del 4 Metod 1 Automatiserad räkning 53 min 
Del 5 Kartläggning 48 min 
Del 6 Metod 2 Automatiserad räkning 43 min

Total visningstid: 3 tim 12 min


Allmän info om kurserna
- Kursdokumentation ingår (se Pdf-filer). 
- Efter kursen har du också möjlighet att ställa frågor till kursledaren via mejl.
- Filmerna som ingår i våra kurspaket har du tillgång till under en begränsad tid.
- Du väljer själv vilken vecka som länkar + lösen ska gälla (t ex v. 48).
- De gratis kortfilmer som presenterar enskilda Språk- och Mattematerial har du tillgång till även efter kursen.

Så här anmäler du dig! 
Du kan boka närsomhelst - och gå kursen valfri vecka i höst eller under vintern/våren. Anmäl dig här - eller ring/mejla oss! 


Som en egen Läromedelsmässa!

Under tiden som de fysiska Läromedelsmässorna varit nedstängda har vi haft vår egen digitala Minimässa.

Här hittar du dels pdf-filer med Provsidor för alla våra läromedel, men också Filmer om alla våra Språkmaterial och många av våra Matte-material.

Titta gärna in - och Välkommen att kontakta oss via mejl och tel!

 

Ny Läromedelsmässa i Göteborg 2022!

De traditionella Läromedelsmässorna har ju varit inställda 202o och 2021 p g a Covid-19.

Men i Göteborg planerar man nu för en ny mässa i Eriksbergshallen den 3-4 maj 2022. Vi håller så klart tummarna för att det ska gå att återuppta och genomföra både denna och andra mässor.

Mässa GW 4 Det personliga mötet har vi så klart saknat. Men testa gärna vårt digitala alternativ!