Alltfler skolor väljer nu Wendick-modellen!

Det finns goda skäl att titta närmare på Wendick-modellens strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial. Med uppmärksammade material som IntensivLäsning, Språkljud, Taluppfattning, Räkneflyt - och IntensivRäkning

Några kännetecken för Wendick-modellen: 

 • Förankrad i aktuell forskning
 • Ger mätbara resultat
 • Långsam progression med små utvecklingssteg
 • Tydlig layout
 • Visuell återkoppling för ökad motivation 
 • Bra kartläggningsstöd
 • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-fil)
 • Inget kurskrav för att köpa våra material.

Mer än 1.200 skolor använder idag Wendick-modellen!

Nu med 24 strukturerade material för kartläggning och träning av baskunskaper i matte och svenska.

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder 

 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.

Nyheter

Boka-Tidigt-rabatt till 31/8 på höstens Wendick-kurser!

Wendick-kurs Språk

För bokning:
Välj fliken Beställning, välj stad och klicka på knappen Visa.

För mer kursinfo:
Välj fliken Utbildning

Mejla oss eller ring om du har frågor!

Alfabetisering Nyhet!

Våra nyaste material!

Vi har precis släppt Alfabetisering, som är läsinlärning för lite äldre elever och vuxna.

Och den 31/8 kommer även Förståelse: Bråk och Decimaler, som för många elever är besvärliga områden.

Under våren 2018 släppte vi också Taluppfattning 100-500 resp. 500-1000 i vår populära serie om Taluppfattning.

Se Provsidor för mer info!

 

Uppdatera till ny version!

För flera av våra material kan du beställa uppdateringar från äldre versioner  för bara 300 kr/material exkl moms.

Lyssna, Skriv och Läs

Vår senaste uppdatering

Lyssna, Skriv och Läs är vårt senast uppdaterade material:

 • 10 helt nya sidor
 • Munbilder för resp. ljud har tillkommit
 • Ljudalfabet både med och utan bokstäver
 • Handalfabet både med och utan bokstäver
 • Se gärna våra Provsidor

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!

 

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens nya tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens material.Ladda ned utan kostnad:

Överskådliga Excel-scheman! 

Följ dina elevers utveckling - både vid lästräning och vid automatisering av tal och tabeller. Du kan här kostnadsfritt ladda ned våra överskådliga Excel-scheman. 

>IntensivLäsning

>Räkneflyt 

>IntensivRäkning 0-10

>IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen!