Nyheter


Boka Wendick-kurser!

Kurs Jkpg

   29/4 Kristianstad
   
Ny! 9/10 Jönköping
   Ny! 14/10 Stockholm
   
Ny! 22/10 Malmö
   Ny! 24/10 Göteborg

Klicka för Bokning
Klicka för Mer info!

Mejla oss eller ring om du har frågor!
 

Våra nyaste material!

Förståelse: Svenska ord i kategorier Förståelse: Svenska ord i kategorier NYHET!

Vårens första nyhet är Förståelse: Svenska ord i kategorier, som vänder sig både till elever med språklig skörhet och elever med svenska som nytt språk.  

Alfabetisering Alfabetisering NYHET!

Alfabetisering är ett annat efterfrågat material, med fokus på läsinlärning för lite äldre elever och vuxna. 

Se Provsidor för mer info!

Uppdatera till ny version!

För flera av våra material kan du beställa uppdateringar från äldre versioner  för bara 300 kr/material exkl moms.

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!

Räkneflyt 2

Så mycket bättre!

Våra tre Räkneflyt-material har uppdaterats, och bl a fått beröm för  den nya, tydliga layouten. 

 • Nu med Skoltypsnitt. 
 • Uppgifterna har fått ett layoutmässigt lyft och ökad tydlighet. 
 • Uppdatering av hänvisningar till digitala program för färdighetsträning. 
 • Revidering av texter i Metod och Hjälpmedel. 

PS! Även Intensivläsning och Språkljud Utveckling har nu uppdaterats!

Se gärna våra nya Provsidor!

Mer än 1300 skolor har nu valt Wendick-modellen!

Det finns goda skäl att titta närmare på Wendick-modellens strukturerade träningsmaterial. Med uppmärksammade material som IntensivLäsning, Alfabetisering, Taluppfattning, Förståelse, IntensivRäkning och Räkneflyt.  

Några av kännetecknen för Wendick-modellen: 

 • Förankrad i aktuell forskning
 • Ger mätbara resultat
 • Långsam progression med små utvecklingssteg
 • Tydlig layout
 • Visuell återkoppling för ökad motivation 
 • Bra kartläggningsstöd
 • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-fil)
 • Inget kurskrav.

Wendick-modellen består f n av 26 strukturerade material för kartläggning och träning av baskunskaper i matte och svenska.

Gunnel Wendick Specialpedagog Gunnel Wendick

Presentation av Gunnel Wendick

Är specialpedagog med en unik bredd och erfarenhet. Har ett speciellt intresse för elevers grundläggande språk-, läs- och matematikutveckling. 

- Magisterexamen i Specialpedagogik
- Specialpedagogexamen kompletterat med fördjupningar inom:

 • Tal-, språk- och kommunikationsutveckling
 • Grav språkstörning
 • Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
 • Grava läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
 • Matematiksvårigheter
 • Socioemotionella störningar
 • Utvecklingsstörning

- Verksam som specialpedagog sedan 1995
- Lång erfarenhet av att utbilda lärare i användningen av olika träningsprogram
- Läromedelsförfattare, som bl a utvecklat Wendick-modellen.

Kostnadsfritt att ladda ned:

Överskådliga Excel-scheman! 

Följ dina elevers utveckling - både vid lästräning och vid automatisering av tal och tabeller. Du kan här kostnadsfritt ladda ned våra överskådliga Excel-scheman. 

>IntensivLäsning

>Räkneflyt 

>IntensivRäkning 0-10

>IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen! 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens nya tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens material.

Annons i Specialpedagogik nr 1-2019

Klicka här och se annonsen med aktuell information!

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder