Nyhet - nu även Engelska!

Engelska Språkljud Engelska Språkljud Engelska Språkljud Engelska Språkljud Engelska Språkljud NYHET!!

Måste engelska vara svårt? Med årets nyhet "Engelska Språkljud - uttalsträning med ordlistor" kopplar vi nu även ett grepp om engelskan.

Korta fakta:
* Årskurslöst
* Övning av ljudstrukturerna i engelska språket
* Innötning av de 250 vanligaste orden
* Ordlistor för alla de 44 språkljuden
* Grundläggande grammatik
* Kopieringsmaterial (pdf-fil, 269 sidor).
Läs mer här!


AKTUELL ANNONS

Vi har öppet - och önskar en Trevlig Sommar!

Välkommen till Wendick-modellen!

Här är några av våra kännetecken: 

  • Strukturerade läromedel med små utvecklingssteg
  • Täcker baskunskaperna i svenska och matte
  • Ger eleverna förutsättningar att lyckas
  • Ren och tydlig layout
  • Många olika uppgifter inom varje nytt område
  • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-filer)
  • Flera av materialen fungerar även inkluderande.

Vem är Wendick-materialen till för?
I Wendick-modellen ingår f n 13 st basmaterial i Svenska/Engelska och 23 st i Matte. 
Materialen används för kartläggning, förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. 

Wendick-materialen kan med fördel användas i olika skolformer och årskurser!


Gratis demofilmer om Wendick-materialen!

Av kollegor får man ofta höra sanningen!

Kolla tidigare kursdeltagares synpunkter och kommentarer om våra digitala utbildningar.

Klicka här!


Intensivläsning i helklass på högstadiet gav toppresultat!

Läs mer om Forskning - Rapporter - Studier mm

- Intressant analys av Wendick Matte i EU-projekt om Inkluderande matematikläromedel.

- Det finns en läsmetod som bevisligen hjälper!

- SBU-rapport om lästräning.

- Intressant flermetodstudie om Wendick Intensivläsning.

- Fina läsresultat i Ystad ger läsglädje.

- På "Hitta Läromedel" ger SPSM tips om läromedel utifrån specialpedagogiska aspekter.

Läs mer!Uppdatera till nya versioner!

Om er skola har äldre versioner av Wendick-materialen kan ni enkelt beställa uppdateringar för bara 300 kr/material exkl moms.

- Uppdatering av Språkmaterial
- Uppdatering av Mattematerial

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!


Kort om Författarna:

En erfaren Specialpedagog + en erfaren Lågstadielärare som brinner för att ge fler elever förutsättningar att lyckas i skolan!
Läs mer


Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.


Tillagd i varukorgen