Checklistan


Boka vårens första Wendick-kurser!

 
 9/3 2020 Stockholm - är nu bokningsbar!

Övriga orter och datum är inte helt spikade ännu.


Klicka för Bokning
Klicka för Mer info
Mejla oss eller ring om du har frågor!

Läromedelsmässor 2020

Inom kort presenterar vi turnéplanen för alla Läromedelsmässor vi kommer att deltaga på under våren 2020. 

Våra nyaste material!

Nu finns även Skriva och Förstå 3 - med ljudstridiga och dubbeltecknade ord. Hela serien med Skriva och Förstå 1, 2 och 3 är en fortsättning på "Lyssna, Skriv och Läs" och "Alfabetisering". 

Mer info här - och se även Provsidor!

En annan nyhet är Förståelse: Svenska ord i kategorier, som vänder sig både till elever med språklig skörhet och elever med svenska som nytt språk.  

Uppdatera till ny version!

För flera av våra material kan du beställa uppdateringar från äldre versioner  för bara 300 kr/material exkl moms.

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!

Så mycket bättre!

Våra tre Räkneflyt-material har uppdaterats, och bl a fått beröm för  den nya, tydliga layouten. 

 • Nu med Skoltypsnitt. 
 • Uppgifterna har fått ett layoutmässigt lyft och ökad tydlighet. 
 • Uppdatering av hänvisningar till digitala program för färdighetsträning. 
 • Revidering av texter i Metod och Hjälpmedel. 

PS! Även Intensivläsning och Språkljud Utveckling har uppdaterats!

Se gärna våra nya Provsidor!

Ladda ned kostnadsfritt:

Överskådliga Excel-scheman! 

Följ dina elevers utveckling - både vid lästräning och vid automatisering av tal och tabeller. Du kan här kostnadsfritt ladda ned våra överskådliga Excel-scheman. 

>IntensivLäsning

>Räkneflyt 

>IntensivRäkning 0-10

>IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen! 

Läsa-Skriva-Räkna-garantin: 
Ta hjälp av Wendick-modellen du också!

Tveka inte att kontakta oss om har du har frågor eller funderingar kring våra material!

Tre tjejer i korridor

Mer än 1.400 skolor har nu valt Wendick-modellen!

Det finns goda skäl att titta närmare på Wendick-modellens strukturerade träningsmaterial. 

Några av Wendick-modellens kännetecken: 

 • Täcker baskunskaperna i svenska och matte
 • Ger eleverna förutsättningar att lyckas
 • Strukturerade material med små utvecklingssteg
 • Ren och tydlig layout
 • Många olika uppgifter inom varje område
 • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-filer)
 • Används på individ- såväl som gruppnivå

Handlar om både Förståelse och Automatisering!

I Wendick-modellen ingår f n 10 st strukturerade träningsmaterial i Svenska och 20 st i Matte. De används för förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. 

Se schema över våra Språkmaterial 
Se schema över våra Mattematerial

Det finns en läsmetod som bevisligen hjälper!

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett av dem har stöd i forskning, enligt Forskning.se. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna för att knäcka läskoden.

Detta pekas också ut som den enda metod som bevisligen kan hjälpa barn i läs- och skrivsvårigheter. Läs hela artikeln här! 

PS. Det är ingen hemlighet att Wendick-modellens språkmaterial baseras på just den metoden.

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder 

Gunnel Wendick Specialpedagog Gunnel Wendick

Presentation av Gunnel Wendick

Är specialpedagog med en unik bredd och erfarenhet. Har ett speciellt intresse för elevers grundläggande språk-, läs- och matematikutveckling. 

- Magisterexamen i Specialpedagogik
- Specialpedagogexamen kompletterat med fördjupningar inom:

 • Tal-, språk- och kommunikationsutveckling
 • Grav språkstörning
 • Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

 • Grava läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
 • Matematiksvårigheter
 • Socioemotionella störningar
 • Utvecklingsstörning

- Verksam som specialpedagog sedan 1995
- Lång erfarenhet av att utbilda lärare i användning av olika träningsprogram
- Läromedelsförfattare, som bl a utvecklat Wendick-modellen.

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel utifrån specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens material.

 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.