Aktuella material!

Kartlägg Språk 2 NYHET!

Kartlägg Språk 2, som handlar om Stavning, är en av flera nyheter.

Fler nyheter 2021 hittar du under fliken Beställning!


Kartlägg Matte 4 NYHET!


Kartlägg Matte 4
  används för att kartlägga elevers kunskaper om bråk, decimaler, procent.

Obs! Ni som har våra huvudmaterial om Bråktal och Geometri har även kartläggning i dessa.

Kartlägg Matte 5 NYHET!

Kartlägg Matte 5  används för att kartlägga elevers kunskaper inom geometrins delområden.


Förskoleklass UPPTÄCK!

Förskoleklass - Språklig och Matematisk medvetenhet har snabbt blivit ett av våra mest efterfrågade material.

Extra kostnadseffektivt eftersom vi täcker upp både språket och matten i samma material.


Ladda ned kostnadsfritt:

Överskådliga Excel-scheman! 

Följ dina elevers utveckling - både vid lästräning och vid automatisering av tal och tabeller. Du kan här kostnadsfritt ladda ned våra olika överskådliga Excel-scheman. 

>IntensivLäsning

>Räkneflyt 

>IntensivRäkning 0-10

>IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen! 


Kort om Författarna:

En erfaren Specialpedagog + en erfaren Lågstadielärare som brinner för att ge fler elever förutsättningar att lyckas i skolan!
Läs mer

Vår policy för behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har gett oss en god anledning att tydliggöra vår policy för behandling av personuppgifter.

Läs mer om policyn här.

Fortbilda arbetslaget i Läsinlärning och Läsutveckling!

Digitala kurser med specialpedagog Gunnel Wendick som fördjupar kunskapen om HUR man jobbar konkret med Läsinlärning och Läsutveckling.

Möjlighet till flexibla upplägg, där ni kan processa kunskapen över tid, genom att t ex dela upp kursen i lagom portioner under terminen. Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

PS. Vi har även Mattekurser om HUR man jobbar konkret med Förståelsen och Automatiseringen av tal, räknesätt mm.


Nyhet: Se demofilmer om Wendick-materialen!

Wendick-modellen ger fler elever möjlighet att lyckas!

Kille i samspråk

Det finns därför goda skäl att titta närmare på våra strukturerade basmaterial. 

Här är några av våra kännetecken: 

 • Täcker baskunskaperna i svenska och matte
 • Ger eleverna förutsättningar att lyckas
 • Strukturerade material med små utvecklingssteg
 • Ren och tydlig layout
 • Många olika uppgifter inom varje område
 • Årskurslösa kopieringsmaterial (pdf-filer)
 • Används på individ- såväl som gruppnivå

Materialen används för kartläggning, förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. I Wendick-modellen ingår f n 12 st basmaterial i Svenska och 23 st i Matte. FORSKNING - RAPPORTER - STUDIER mm


Det finns en läsmetod som bevisligen hjälper!

Det är ingen tillfällighet att Wendick-modellens språkmaterial baseras på just den metoden. 
Läs hela artikeln här! 

SBU-rapport om lästräning

Läs mer om slutsatserna från SBU-rapporten (= Statens beredning för medicinsk utvärdering) om insatser för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Intressant studie om Wendick Intensivläsning

Maria Karlsson presenterade 2020 en magisteruppsats vid Umeå Universitet med titeln "Läslistor som en integrerad del i elevers läsinlärning". Det är en flermetodstudie av den tidiga läsundervisningen i årskurs 1 som följts under flera år. 
Mycket intressant läsning!

Fina läsresultat i Ystad ger läsglädje

I Ystad har man lagt ut en rapport från ett läsprojekt som pågått sedan 2019. "Det vi har sett är att alla elever blir säkrare läsare med Wendick-metoden. De blir snabbare på att avkoda texter och läser med färre fel. Även elever med särskilda svårigheter, som dyslexi och språkstörningar, får goda resultat."
Läs mer!

Snabb leverans! 

- Vid direktbeställning från oss levererar vi inom 1-3 arbetsdagar. 
- Våra material levereras som pdf-filer direkt till din mejlbox. 
- Ring eller mejla oss om du behöver hjälp!


AKTUELL ANNONS:
Specialpedagogik nr 4-21


Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel utifrån specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens olika material.


Uppdatera till nya versioner!

Om er skola har äldre versioner av följande material kan du beställa uppdateringar för bara 300 kr/material exkl moms.

- IntensivLäsning - NU utökad med Läsförståelsetexter!
- Lyssna, Skriv och Läs
- Alfabetisering
- Språkljud Utveckling
- Språkljud Träning
- Språkljud Test (numera = Kartlägg Språk 1)
- RäkneTest 1, 2 och 3 (numera = Kartlägg Matte 1, 2 och 3)
- Räkneflyt 1, 2 och 3
- Taluppfattning 0-5, 6-10, 10-20, 0-100 Utan tiotalsövergångar.

Obs! Kostnad för uppdatering av RäkneTest 1, 2 och 3 (numera = Kartlägg Matte 1, 2 och 3) är bara 175 kr/material.

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!

Så mycket bättre!

Våra tre Räkneflyt-material har uppdaterats, och bl a fått beröm för  den nya, tydliga layouten. 

 • Nu med Skoltypsnitt. 
 • Uppgifterna har fått ett layoutmässigt lyft och ökad tydlighet. 
 • Uppdatering av hänvisningar till digitala program för färdighetsträning. 
 • Revidering av texter i Metod och Hjälpmedel. 

Se gärna våra Provsidor!