Gunnel Wendick Gunnel Wendick Specialpedagog

Presentation Gunnel Wendick

Är specialpedagog med unik bredd och erfarenhet. Har ett speciellt intresse för elevers grundläggande språk-, läs- och matematikutveckling. 

- Magisterexamen i Specialpedagogik
- Specialpedagogexamen kompletterat med fördjupningar inom:

  • Tal-, språk- och kommunikationsutveckling
  • Grav språkstörning
  • Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
  • Grava läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
  • Matematiksvårigheter
  • Socioemotionella störningar
  • Utvecklingsstörning

- Verksam som specialpedagog sedan 1995
- Lång erfarenhet av att utbilda lärare i användning av olika träningsprogram
- Läromedelsförfattare, som bl a utvecklat Wendick-modellen.

  

Inga-Lis Klackenmo Inga-Lis Klackenmo Lågstadielärare

Presentation Inga-Lis Klackenmo

Är lågstadielärare med 43 års erfarenhet som klasslärare. Har ett speciellt engagemang för att eleverna ska lyckas i matematiken.

Så här säger Inga-Lis själv om sitt arbetssätt:
- För att skapa en stabil grund i elevens fortsatta matematikutveckling är det viktigt med Matematisk förståelse och Goda baskunskaper i kombination med  Tabellträning för att uppnå flyt.

- Strukturerad undervisning, svårighetsökningar i lagom dos, ständig repetition och uppföljning av ev luckor hos eleverna, leder i regel till att de lyckas och når målen.

Några lärdomar som jag gärna för vidare: 
- Gå inte gå för fort fram utan att förståelsen hänger med. 
- Repetition är all kunskaps källa, det fick jag lära mig tidigt. 
- Uppmuntran vid varje litet framsteg, t.ex. diplom vid olika delmål och körkort vid slutmål, kan betyda mycket för eleven och sporra  till att träna vidare och inte ge upp.
- Att följa upp och inte lämna något åt slumpen, när någon missar något.
(Ja, det kräver mycket energi att ”hålla reda på”, men är kanske det allra viktigaste för att få alla med på tåget.)

Tillagd i varukorgen