Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens nya tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens material.

Välj lättläst skoltypsnitt!

Som alternativ till standardtypsnittet Times New Roman kan både IntensivLäsning och Språkljud Utveckling beställas med skoltypsnitt i läslistor (Skolplus Text), där bokstäverna skrivs så som de lärs ut.

Se provsidor - och beställ här!

Nyhet! Alfabetisering - för unga och vuxna

Alfabetisering är framtaget för unga och vuxnas tidiga läsinlärning och för elever i behov att lära sig läsa och skriva på det latinska alfabetet. 

Här ges eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i bokstavskunskap.

Följ länken för att se provsidor!

Läsinlärning - med utökat visuellt stöd!

Wendick-modellens Lyssna, Skriv och Läs används för läsinlärning från grunden. Här ges eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav.

Fokus ligger på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud), vokaler och konsonanter, olika vokalklanger och minimala par. Dessutom ges visuellt stöd i form av handalfabet och ljudalfabet (munbilder). Ett arbetsmaterial som med fördel kan användas för både enskilda elever och hela klassen. 

Följ länken för att se provsidor!

Intensivträning som ger resultat!

Wendick-modellen bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial, och våra erfarenheter bekräftar att intensivträning kan göra underverk.

Aktuell forskning har påvisat att vissa färdigheter måste nötas in. Effekterna av den metod som Wendick-modellens Intensivläsning bygger på bekräftas bl a av SBU-rapport 225, som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Se även Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) bedömning av våra material på sin webbplats Hitta Läromedel (scrolla nedåt tills du ser materialen).

Språkljudsmaterial med bilder

Språkljud Test och Språkljud Träning är två strukturerade språkljudsmaterial baserade på bilder. I samma serie ingår sedan tidigare även vår klassiker Språkljud Utveckling, som bygger på läslistor.

De här materialen används med fördel för kartläggning och träning av språkljuden hos elever i F-klass, särskola, grundskola, SFI och liknande.  

För mer info om Språkljud - se provsidor

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

  • läsförmåga
  • stavning
  • läsförståelse
  • läshastighet 
  • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder 

 

Ladda ned utan kostnad!

Överskådligt Excel-schema.

Följ dina elevers utveckling vid lästräningen. Här kan du kostnadsfritt ladda ned vårt överskådliga Excel-schema för IntensivLäsning. 

>IntensivLäsning

Klicka på länken ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen!