Alfabetisering, skollicens

Läsinlärning för unga och vuxna!

  • Artnr: 982985-9-8-2

Beskrivning av artikel

Wendick-modellens Alfabetisering används i unga och vuxnas tidiga läsinlärning samt för elever som behöver lära sig läsa och skriva på det latinska alfabetet. 

Här ges eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i bokstavskunskap.

Fakta om Alfabetisering:

  • Innehåller åldersneutrala bilder
  • Har en långsam progression med små utvecklingssteg
  • Gör en systematisk genomgång av varje bokstav
  • Baseras på noggrann undervisning om grafem och fonem
  • Betonar olika vokalklanger och näraliggande ljud
  • Har en tydlig och ren sidlayout
  • Praktiskt kopieringsmaterial (236 sidor) som kan återanvändas från år till år.


Se vår demofilm här!

Tillagd i varukorgen