Förståelse - Bråktal grund, skollicens

En strukturerad genomgång av grunderna för bråkräkning

  • Artnr: 983955-3-2-2

Beskrivning av artikel

Bråktal grund konkretiserar och ger en systematisk genomgång av bråktal. Det är samtidigt en förberedelse för att se och förstå sambanden mellan Bråk-Decimaler-Procent.

”Eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap till algebran, får bristerna stora konsekvenser
för elevernas möjligheter till högre studier. Det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig matematiska
begrepp och att arbeta med abstraktioner”.
Kilborn, Underbar matematik, 2010

Tillagd i varukorgen