Lyssna, Skriv och Läs, skollicens

Läsinlärning från grunden för F-1

  • Artnr: 982985-7-4-2

Beskrivning av artikel

Det här materialet används med fördel i den tidiga läsinlärningen för de yngre eleverna. Här bjuder vi en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav, med fokus på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud).

  • Långsam progression och små utvecklingssteg
  • Betonar olika vokalklanger och minimala par
  • Tydlig och ren sidlayout
  • Kopieringsmaterial (pdf), 219 sidor, många bilder
Article added to cart