Räkneflyt 3, skollicens

Färdighetsträning i matte - Multiplikation och division 1-10

  • Artnr: 980480-3-2-2

Beskrivning av artikel

  • Strukturerat träningsmaterial för automatisering av räknefärdigheter.
  • Täcker multiplikation och division 1-10.
  • Direkt kopplat till Lgr 11 och Diamant från Skolverket.
  • Hjälper eleverna att se och förstå sambanden mellan räknesätten. 
  • Levereras som kopieringsmaterial i pdf-format.
Article added to cart