Kartlägg Språk 1, Uttal av språkljuden

Uttal av språkljuden - med hjälp av bilder.

  • Artnr: 982985-2-9-2

Beskrivning av artikel

Obs! Namnbyte: Detta material ersätter det tidigare Språkljud Test.

För kartläggning av uttalet med hjälp av bilder. Används med fördel för icke läsande elever i förskolan, särskolan, lågstadiet samt för flerspråkiga elever.

Ett strukturerat material med ca 130 bilder för kartläggning av barns/elevers ljudsystem och behärskande av olika språkljud (fonem).

De 130 målorden i testmaterialet representerar 17 olika vokalfonem och 18 konsonantfonem. Konsonantfonemen förekommer både initialt, medialt och finalt, där så är möjligt.

För träningen efter genomförd kartläggning rekommenderar vi materialen Språkljud Träning (med bilder) eller Språkljud Utveckling (med strukturerade läslistor).

Se vår Demofilm här!

Tillagd i varukorgen