Språkljud Utveckling, m Skoltypsnitt, skollicens

Uttalsträning med strukturerade ordlistor - Skoltypsnitt

  • Artnr: 980480-1-8-21

Beskrivning av artikel

Det här är ett strukturerat material för kartläggning av elevers språkljud och för träning av alla ljudstrukturerna i det svenska språket.

Materialet bygger på ordlistor och används för träning av uttalssvårigheter av olika slag. Listorna är metodiskt uppbyggda, baserat på barns naturliga utveckling av sitt ljudsystem.

Men materialet i sig är åldersoberoende - och används med fördel även till elever med annat modersmål än svenska.

Kan valfritt beställas med standardtypsnitt (Times New Roman) eller lättläst skoltypsnitt (Skolplus Text). 

Article added to cart