Engelska Språkljud, uttalsträning

Med strukturerade ordlistor + enkel grammatik

  • Artnr: 985935-5-6-2

Beskrivning av artikel

Måste Engelska vara svårt?

Med våra material Engelska Start och Engelska Språkljud har vi försökt koppla ett grepp om engelskan, ett ämne som många upplever som svårt.

"Engelska Språkljud - uttalsträning med ordlistor samt enkel grammatik" är ett årskurslöst material som rekommenderas för elever från mellanstadiet och upp genom högstadiet, gymnasiet och Komvux.
Innehållet är anpassat till de nya läroplanerna för både Grundskola och Anpassad grundskola.

Se vår Demofilm här!

Korta fakta  
  - Ett fortsättningsmaterial till Engelska Start
  - Årskurslöst (från mellanstadiet till Vux)
  - Övning av ljudstrukturerna i det engelska språket
  - Uttal m h a både fonetisk och ljudenlig skrift
  - Strukturerade ordlistor (totalt ca 4.000 ord)
  - Innehåller alla 44 engelska Språkljud samt Digrafer, Trigrafer och Minimala par 
  - Engelska ord med översättning till svenska
  - Spelkort med fonetiska symboler och munbilder
  - Grundläggande grammatik
  - Kopieringsmaterial, pdf-fil 269 sidor.

Citat från Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida:
"Träning av engelskt uttal och specifikt engelska språkljud kan man göra på samma sätt som när det gäller de svenska språkljuden. Dvs genom att lyssna, prova, känna efter var tungan ska vara och titta i spegeln hur det ser ut när man gör ljuden. Sedan sätter man ihop ljuden till korta ord".   

Se även vår Nyhet 2024!
Engelska Start - med bilder och uttal

Korta fakta
- För nybörjare i engelska, främst yngre elever
- Rikligt och varierat innehåll
- Bygger ordförråd (ord, fraser och meningar)
- Övar uttal m h a ljudenlig skrift
- Bilaga med Pedagogiska spel 
- Kopieringsmaterial, 348 sidor (pdf-fil)

Läs mer om Engelska Start
Se även vår Demofilm

Tillagd i varukorgen