Räkneflyt 2, skollicens

Färdighetsträning i matte - Addition och subtraktion 11-20

  • Artnr: 980480-5-6-2

Beskrivning av artikel

  • Strukturerat träningsmaterial för automatisering av räknefärdigheter.
  • Täcker addition och subtraktion 11-20.
  • Direkt kopplat till Lgr 11 och Diamant från Skolverket.
  • Hjälper eleverna att se och förstå sambanden mellan räknesätten. 
  • Levereras som kopieringsmaterial i pdf-format.
Article added to cart